Wat cliënten zeggen over mijn manier van werken

‘Ik vind je heel integer en ik vind ook dat je goed luistert.’

‘Ik had het gevoel dat je me meestal gevoelsmatig ‘volgde’ en als ik stokte dan gaf je me weer een ‘zetje’ waardoor ik verder kon. Ook ervoer ik bij jou de acceptatie en vrijheid om voor mij soms onbelangrijke zaken toch te benoemen. Die zaken bleken regelmatig juist erg relevant te zijn en in een richting te wijzen die we dan verder exploreerden. Je respecteert het tempo waarin dat gebeurt.’

‘Ik vind dat je rust en acceptatie uitstraalt, en vertrouwen dat alles wat er is goed is. Je zag/voelde goed wat er gebeurde bij mij als ik in contact met mezelf probeerde te komen en even afdwaalde.’

‘Ik vind dat je een zachte manier van werken hebt.’

‘Ik vond het heel fijn dat ik vooral bemoediging heb gevoeld in de gesprekken bij jou.’

‘De rust in je manier van werken en in je uitstraling gaven mij vertrouwen en daardoor durfde ik me makkelijker open te stellen.’

‘Je hebt geen enkel oordeel over alles wat passeert in de gesprekken en de sessies op tafel. Ook niet over zaken waar anderen je al gauw een compliment over geven of zeggen dat je iets heel knap doet. Dat maakt dat je volkomen jezelf kunt zijn in een volledig neutrale omgeving. Even wennen, maar wel heel fijn.’

‘Je voelt het zo goed aan als iets niet klopt. Je voelt zo goed aan waar het misgaat. Of juist waar het raak is en waar het om draait.’

‘Jij werkt vanuit een open houding. Je start met lege handen en een leeg hoofd. Bent vol aanwezig en hebt vertrouwen. Vandaaruit kijk en voel je wat er nodig is voor de ander. Daarbij zoek je steeds de afstemming, je stelt iets voor en gaat er niet zomaar vanuit dat dat ook hetgeen is wat nodig is voor mij.’